Sunday, August 30, 2009

FIRST TAMIL POST | முதல் தமிழ் பதிவு

ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்.........

வெகு நாட்களுக்கு பிறகு இன்று நான் எனது வலைப்பதிவில் தமிழில் எழுதுகிறேன். என்ன எழுதுவதேண்டு தெரியவில்லை.

பாடசாலை விடுமுறை, வீட்டில் வேலை இல்லை, ரமலான் காலம் வேற. செட் ஆதி எங்கயாவது பூக்கவும் முடியல. வேலை கிடைச்சாலும் சீக்கிரமாக செய்து முடித்து விட்டு மறுபடியும் கணினி திரையை பார்த்து முழிக்க தான் இருக்கிறது, facebook உள்ளதால் சிறிது சோம்பல் விடுகிறது. ஆனால் விடியக்காலையில் சட் பன்னுரத்துக்கவது யாரும் இல்லையே. இதே கெதி தான் இரவிலும் ஆனால் சில status களிலும் photos களிலும் வேறு post களிலும் கமெண்ட் பண்ணுறதுல காலம் கழியுது.

நோன்பு காலம் என்றதால படம் பார்க்கவும் முடியல. எத்தவது documentry டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கிறது(எதோ கொஞ்சும் பொது அறிவாவது வளரும் என்றுதான்). கடந்த சில நாட்களாக Air Crash Investigations பார்துகொண்டிருக்கேன். கடந்த வருடங்களில் நடைபெற்ற விமான விபத்துக்கள் பற்றி ஒரு கண்ணோட்டம். அது பத்தி இன்னொரு பதிவில் தனிய எழுதுறேன்.

ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்... தற்போது வெற்றி FM கேட்டுகொண்டிருக்கேன். வெகு நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு பாட்டு கேட்டன். லட்ஜவதியே, என்ன அசத்துற ரதியே......

ஹ்ம்ம்ம்ம்... பாட்டு முடிஞ்சுது. ஆஹா. இன்னொருத்தன் மாட்டிகிட்டன்யா.. வெற்றியில வேல செய்ற ஒருத்தர் இன்னைக்கு. அவருக்கு எந்தன் நல வாழ்த்துக்கள்.

வேறு என்ன??? தற்போது ஒன்னும் இல்ல. எதாச்சும் இருந்தால்.பதிவில் போடுறேன்.

அடிஒஸ்!!!

Sunday, August 23, 2009

21st December 2012 - End of World!!

i was just watching this documentary film on Nostradamus who is the famous astrologer who had predictions connected to many events that happened in the world such as WW1, WW2, 9/11 attacks, tsunamis, earthquakes and also the end of world.(more on this guy can be read at http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus).

well this guy had been around for quite a lot of time but this documentary that I watched about him and one of his specific predictions which is the "End of the World" was quite interesting to watch and also makes ur hair on ur back stand straight while also making you think if those that he predicted will ever happen or is it just a joke!!

i just watched this and just was amazed at how ppl interpret stuff!!.

they film starts with the narrator saying abt the 21st of December 2012 never having a sunrise and etc etc. and then they show of a book called the "Lost Book". this is a book that contains 7 illustrations drawn by Nostradamus to coincide with his predictions of doomsday and was lost for quite a long time untill it finally appeared sumtime back at some exhibition and then analyzed by ppl and compared with prediction written by Nostradamus and other stuff like the Mayan calendar and their predictions and also stuff from the Egyptian civilizations etc.

coming back to the plot of the movie. what the narrator says is that all ancient civilizations had some kind of knowledge of the doomsday and they wrote down all those predictions in sculptures and writings and buildings and stuff in a certain coded language that can be decoded only with much hardship! now what is this main prediction that all these ppl say is.

well its called the Galactic Alignment. this is they say a rare astronomical event where the sun is aligned at the exact center of the milky way galaxy and this can create certain changes in the galaxy that may result in the end of the world. This they say occurs only every 26000 years. and the next date on the cycle is 21st December 2012. many stuff are predicted for this day. they also say that all these hurricanes, earthquakes, tsunamis, viral flu's, economic downturns are all events that follow up to this dooms day thing.

there's so much in this documentary which is good for a watch if u want some entertainment. but believe me or not. after watching this, i read some reviews on the internet about this thing specially on IMDB and they all say this is some kind of a stupid thing or a joke or a movie made to scare ppl with ppl who have written books to scare ppl coming and giving their views and all which i believe is very much true!!

well comon man!! what ever religion you may be of, there is a almighty god that you believe in. and as long as i know all religions say there will be an end of the world but it can never be predicted about when it is supposed to happen!! then how the hell can these ppl only predict?? and also to be on the safe side, these fellow say in the end like this.

Nostradamus also says there is an option of what will happen. one is that the world will end or the other is that a complete renewal of the civilization will happen like after the ice age etc!!

how childish!!

well if you want to watch this then here you go! you can watch it below on the player or click on da link below it to go to the page itself to watch it.also now ive got holidays and also its fasting time am damn bored at home. doing some work related to Project R too. untill i think up of what i shall write about next.

Adios!!

Thursday, August 20, 2009

RESULTS!!!

finally its out!!

two months of waiting and hrs of nervous and mental break down due to panicking abt results going to be released, its finally out. not much to party about but also not much disappointment either expect for one subject.

following is the extract of my results from the resultsplus site.

CLICK TO VIEW LARGE IMAGE
not much scene at home i guess. dad is kind of ok but im really disappointed. expected only to go down in BS and have the best in IT but it looks the other way. and also expected and A for accounts but missed it by 11 marks. thinking of all these jst makes me sleepless!!

now need to do a bit more work to get back on track i suppose.
just want to thank all my teachers from school and private tuition for teaching me. hope i didnt let them down except for da It teacher.

anyway guys. busy wit project R now. we are gearing up on da organizing. hope to make a public release of wat exactly is project R very soon.

adios!!

Thursday, August 13, 2009

looooong time no c!!

so so so so so!!

it has been a long time now since i wrote in ma blog. and trust me. loadz or stuff hav happened during those days and also damn busy!!

few days of hanging around in frnds houses and discussing some stuff regarding the PROJECT R( more details on this will be revealed soon), doing some extremely important presentation under very short time and lots of pressure were some of what has happened.

cant talk anything abt the project R so lets leave that alone.

and finally we launched the SLiM TOP computers. Slim in Size, Slim in Price (still cant forget dat compeer guy). Sri Lanka's very first inhouse manufactured computer which is very small and also very cheap. chk out more in the poster below!!


hmmm. now jst started work on PROJECT R. got permission from skool. next step of work to be done.

so long for now.

adios!

Friday, August 7, 2009

ATTACK!!

ok so i dont think i need to tell you guys about what happened in the cyber world yesterday evening right?? probably by now you would know what it is but if you dont know well this is what happened.

hackers attacked Twitter and Livejournal sites and completely shut them down. livejournal was back withing 45mins but twitter was done for around 2 or 3 hrs completely and even after coming back up, there were a few problems experienced such as posting and all.

as if this is not enuf, even Facebook was attacked. although FB was not shut down completely, users including me experienced difficulties in posting stuff and accessing apps and profiles. and there are also certain reports saying Blogger and Youtube were also attacked but were successfully retaliated by google without any harm done to the services.

so 5 different social networking and blogging sites attacked in a single day during the same time period.

and early investigation reports now suggest that the attacks were by Russion hackers to prevent just ONE Georgian blogger who had accounts in Twitter, FB, Livejournal, Blogger and Youtube. see how selfish the bloody Russians are!! just because the wanted to block one popular guy from their enemy land they disrupted services for miliions of ppl. and also specially on da first anniversary of the 5 day war between the two countries. doesnt this suggest something like the russians wanted to prevent the georgians from putting out tru facts out ah!! suspicious!!

anyway its good to see that all these sites are back to normal. except for livejournal ive got accounts in all those sites attacked. as a matter of fact i had a livejournal account also b 4 but havnt used it for the past 2 or 3 yrs. so dont care abt it. but now that they are all back ive got to go and update my twitter status!! facebook ive already gone there.

so long for now. adios!!

Thursday, August 6, 2009

A FULL DAY!!

PHEW

finally the day has come to an end. this is what i call a full day. a day starting with hearing abt a sad incident, then problems, then society work, then computer work, then hangout, then profession work, then problems again and now finally a bit relaxed.

and also just got to know that twitter and facebook has been attacked by hackers making twitter completely shut down for several hours and certain facebook services not functioning properly.

its funny and also experiencfull (i dont know if there is a word like that even :P:P) to see how one small joke or problem creates such a big problem for so many others that they have to crack their heads to find out a way to solve it without any harm being done to anyone. man im sure even a bloody computer can handle so much. and imagine something like this happening right in the morning as soon as you bloody get up from your bloody sleep?? damn!!!!!!!!!!! and imagine u end up wit another similar problem but a bit complicated in the night also!! tooooooo much for me!!!

and guys!! by the way one of my friends also has started his own blog. so chkin wit him also. his blog is at http://dhivaagar.blogspot.com

so long for now. had a long, hard, tiresome, troublesome, workloaded day today so got to turn in too.

hence...... adios!!

Saturday, August 1, 2009

BACK!!!

busy as a bee. i dont know why people say that but i really am busy and bloody exhausted.

couldnt write n e thing for the past two days in the blog so got quite a lot to write about.

starting on tuesday last week. damn that day. never EVER in my life had i done a project so big so fast. well actually it was for my term test exams, and the other guy who said he had done it all and i had to jst print it was wrong. well he HAD done it but not wat was required or rather it was all jst Ctrl+C and Ctrl+V(u know wat i mean). so i came back home at around 4 on tuesday after skool. slept for 1 hr, then put on my comp and chkd da project to c wat stuff i can use in da renewd version and wat i cant. and to c 90% was not that i can use.

so there i go started doing the whole thing from scratch doing my own research all over again and it was then that i knew that Dialog had 5.8 million customers and there r actually 12million mobile phone users in SL as of today. phew thats a lot!! so here i go do all my research and stuff and finally finish da project at 3am in the morning of wednesday and the print it and then bind it (thx to my dad for teaching me who to bind stuff) and then go to sleep at 4am. PHEW!!!

6.00am on wednesday. with less than 2 hrs of sleep here comes my dad waking me up to go to skool. get up and get dressed and then go to skool and guess wat. it is only then that i remember that im having my accounts term exam paper that day. thank god ive been a bit attentive in class that i was able to do the paper without panicking much. after that submit my project and then to a mission.

Mission Resignment. resigning from a post in a society in College. damn men. how much do u have to think abt b 4 u can resign. and specially its lyk 5 of the 12 ppl in the board resigning together is lyk shit. its lyk letting ur frnds down but cant help it. they treat us in a bad way and do they expect us to b with them n e more and work for them(i use them and they coz of certain reasons. ppl who know it will feel guilty. thoppiya harinam daaganna.) then we make our final decision and then back home.

nothing much on thursday except for that we submitted our resignation to the prefect of clubs and societies and he gave us sum advice on the resignation letters and told us to redo them and giv it back. so took them back and came home.

friday nothing much except for the fact that i got pissed off with futta. he needs more that 24hrs to read jst one sheet of paper containing less than 150 words and put his signature in the bottom. nw coz of this i have to wait another 2 days to complete my work. damn it.

back at home then 2 class and after that to my aunts place. damn boring again. nothing much to do. read two whole tintin books and then was jst chilling out wit ma cousin in his room. then we went to my uncles place. kind of same there but at least there was a bloody TV there so can watch sumthing on it.

now for today's account. woke up after chen2 gave a call standing at my gate. got up and had a wash quickly and went opened the gate. and the party begins. we decide on the secret Project R and design the letterhead which came out really nice in the end. then had lunch. submarine from KFC. to be truthful it actually sucks. the KFC sub sucks big time. i wud suggest queens or MB sub but not KFC ones. n e way after that did sum more discussion and then went on to watch the match. well done to the SL team. winning the match today in style and keeping the lead in the series.

now after match wound up the get together and then after all the guys went off, watched ice age 3. really good movie. better than the first two and obviously better than harry potter and the half blood prince. and now writing this post.

so long for now. got sum other work to do.

adios!