Monday, October 19, 2009

புதுமொழிகள்

I was just reading the blog of ARV Loshan, Journalist and also Manager of Vettri FM and found this blog post there which i found to b interesting!! jst thought of sharing this with you guys too!!

And all rights for the below post is owned by Loshan anna. Hope he doesnt mind me posting it in here!!

=================================================
அவசரப்பட்டு காதல் செய்பவன் வேலையில்லாதவன்;
அவசரப்பட்டு கல்யாணம் செய்பவன் மூளையில்லாதவன்.

எத்தனை பழமொழி sms பண்ண ஆசைப்பட்டாலும் phoneல credit இருந்தால் தான் அது deliver ஆகும்.

நாய்க்கு காசிருந்தா நயன்தாராவுக்கு call பண்ணும்.

Hand Phone மலிவானால் ஆவி கூட Phone bill கட்டும்.

ஓசில Iron Box கிடைத்தால் Under wearஜயும் பண்ணி போடுவாங்களாம்.

Duckworth Lewisம் Doctors எழுதுவதும் புரிகிறவர்களுக்குத் தான் புரியும்.

படுத்துகிட்டு தூங்குவானாம் good man
பறந்துகிட்டு தூங்குவானாம் Bat man

விஷாலுக்கு Comedy வராதுன்னு zooல பன்னிக்குட்டிக்கும் தெரியும்.

Power play நேரமே runs எடுத்துக்கோ.

இளிச்சவாயனுக்கு வாழ்வு வந்தா இங்கிலாந்து போய் இடியப்பம் சாப்பிடுவானாம்.

பிச்சைக்காரன் வீட்டுப் பந்திக்கும் முந்து.

Hero கமல் என்றால் heroineக்கு உதட்டில் காய்ச்சல் வரும்.

எறும்புக்கு காலம் வந்தா எருமைக்கிட்ட கூட gameஅ கேட்கும்.

சிம்பு படத்தப் பார்த்தா, செம்பு கூட அழும்.

பாம்பிற்கு காலம் வந்தா பாவனாவ வச்சு படம் எடுக்கும்.

ஆயிரம் ரூபாய்க்கு Trouser வாங்கினாலும் பத்து ரூபா zip தான் மானத்தை காப்பாற்றும்.

குருவி மட்டும் வெள்ளையா இருந்தா கொக்கு கூட தோற்றுப்போகும்.

வல்லவனுக்கு முடியுமா வழுக்கை மண்டையில் போவதற்கு?

பசித்த வயிற்றுக்கு வடித்த கஞ்சியும் பிரியாணி.

சிங்கப்பூர் சீலனுக்கு வாழ்வு வந்தால் சிம்ரனின் இடுப்பைக் கிள்ளுவாராம்.

எலிக்கு phone கிடைத்தால் புலிக்கும் miss call அடிக்குமாம்.

கஞ்சனின் சேமிப்பில் வைத்தியருக்கு பிரியாணி.

எலிக்கு காய்ச்சல் வந்தால் ஜ.நாவிற்கு தலைவலி.

ஓவரா ஆடுனா Australian team கதி தான் உனக்கு.

நேரம் நல்லாயிருந்தா நெத்தலி மீன் கூட நீந்தி விளையாடும்.எலிக்கு காசு வந்தா ஏணி வச்சு குடை பிடிக்கும்.

வரம் கொடுக்கும் பிள்ளையார் எலியில் போகிறார். பூசை கொடுக்கும் பூசாரி Pulsarல போறார்.

தொர சோறுக்கு பிச்சை எடுத்தாராம், தொர சாமி கோதுமை மா ரொட்டி கேட்டாராம்.
=================================================
if you want you can chk out Loshan anna's blog at http://loshan-loshan.blogspot.com/

Saturday, October 17, 2009

Movie Review - Aadhavan!!!

First let me wish all my friends a happy dewawali!!

and on that note let me start this.
dewawali. da festival of lights that hindu's around da world celebrate. but long gone is the tradition that they need to stay at home, do all sorts of traditional stuff (no offense meant to n e one k) and wen u c the date of dewawali on ur calender, the first thing dat comes to the mind of n e tamil teenager is the releasing of new movies!! and as said, it was no big difference today as a few movies have been released. one notable movie among these releases is Aadhavan. Produced by Stalin, Directed by K.S.Ravikumar with Surya, Nayantara, Vadivelu, Nasar and a few other big names sharing the screen, this is one movie that is not to b missed i wud say!!

Well first to share my experience on going to watch this movie!! MAN!!! unforgettable!! i bet like my frnd said dat not even the best ruggerite in the world cud have tackled and gone thru dat crowd in there!! but sumhw got thru it and into da show!! altho v were there at 9.30 for da 10.30 show, v got in only 15 mins after da show started!! but dont think v missed much!!

story is pretty simple!! a lost son who gets back to the father inorder to save his father's life!! pretty much an old theme but the way it has been portrayed, the story line, and all gives the movie a good name!! Hariss Jeyaraj with the success of Varanam Aiyiram and Ayan has once again shown his magic with his wonderful tunes!! and who ever it is da cameraman, he has done a pretty good job in capturing da movie beautifully!!

talking abt vadivelu in this movie!! he kind of appears in the screen every 30 or 40 seconds and makes everyone laugh and goes off!! his acting has been really good in this movie and i wud say that after Imsai Arasan, this is da movie that Vadivelu has been brought back into his normal routine!!. nayantara has done her part in da movie!! altho she doesnt take center stage in the movie like surya or vadivelu, she has done her job very well.

ramesh khanna who is also da script writer of da movie is also an extra comedian in this flick!

the most notable in the support roles is Saroja Devi. The yesteryear actress who has acted with notables like MGR and Sivaji has also been included in this!!

one small thing dat da director has messed up in dis movie is da graphics! altho is hard to tell if da graphics sux or not, at certain points it clearly shows dat it does. special mention can b given to da part where surya's face has been morphed with a 10 yr old kid to bring out a 10yr old surya!! this has been messed up a bit as in certain scenes, da graphics clearly shows out!! a person lyk KS.Ravikumar who directed Dhasavataram cud hav done a better job wit da 10 yr old kid wit a few make up than putting it up in graphics!!

all in all da movie is a good movie and can b watched wit the family as it doesnt contain n e scenes lyk in the other suriya's movies(u know who im refering to).

so i wud say go grab urself a ticket and watch it, but if ur going as a family, i wud say u wait for another 2 or 3 days and then go coz this is a surya movie and u know da crowds!!

so long now!! got sum stuff to do!!

untill next time....

ADIOS!!

Monday, October 5, 2009

OMG!! WHAT A COINCIDENCE!!

He he!! jst got this thru email so thought of sharing it out!! This guy gotta be kidding!! now this is what you call COINCIDENCE!!

What's in a Name?

A computer error gave two women in America called Patricia the same social security number. When the two women were brought together in an office to rectify the blunder they discovered that
  • They had both been born with the names Patricia Ann Campbell
  • Both of their fathers were called Robert Campbell
  • Their birthdays were on 13th March 1941
  • They had both married military men in the year 1959 (within eleven days of each other)
  • They each had two children aged 19 and 21
  • They both had an interest in oil painting
  • Both had studied cosmetics
  • Both had worked as book-keepers 
 ________________________________________________________________

Bullet With Your Name on It
In 1893, Henry Ziegland ended a relationship with his girlfriend.
Tragically, his girlfriend took the news very badly, became distraught and took her own life.
Her distressed brother blamed his sister's death upon Henry, he went round to Henry's house, saw him out in the garden and tried to shoot him.
Luckily, the bullet only grazed Henry's face and embedded itself in a nearby tree.
In 1913, twenty years after this incident, Henry decided to use dynamite to uproot a tree in his garden. The explosion propelled the embedded bullet from the tree straight into Henry Ziegland's head - killing him immediately.
________________________________________________________________
 
Lucky Hughs?
On December 5th 1660, a ship sank in the straights of Dover - the only survivor was noted to be Hugh Williams.
On 5th December 1767, another ship sank in the same waters - 127 lost their lives, the only survivor was noted to be Hugh Williams
On 8th August 1820, a picnic boat capsized on the Thames - there was one survivor - Hugh Williams.
On 10th July 1940, a British trawler was destroyed by a German mine - only two men survived, one man and his nephew - they were both called Hugh Williams.
 _______________________________________________________________

With a Quack Quack Here
Mr McDonald was a farmer who lived in Canada - nothing extra-ordinary in that - until you learn that his postcode contained the letter sequence EIEIO.
  _______________________________________________________________
 
'Til Death Did Them Part
In 1996, Paris police set out to investigate a late night, high speed car crash, both drivers had been killed instantly.
Investigations revealed that the deceased were in fact man and wife.
Police initially suspected some kind of murder or suicide pact but it became apparent that the pair had been separated for several months - neither could have known that the other would have been out driving that night - it was just a terrible coincidence.
  _______________________________________________________________
She's Behind You!

Michael Dick had been travelling around the UK with his family to track down his daughter, Lisa - who he had lost contact with ten years earlier.
After a long fruitless search, he approached the Suffolk Free Press, who agreed to help him by putting an appeal in their newspaper.
Fortunately, his long lost daughter saw the appeal and the pair were reunited. The odd thing was, his daughter had been right behind him when the free paper took the photograph - shown in the photograph above. What are the chances of that!
 _______________________________________________________________
 
Licensed To Thrill
A fifteen year old pupil at Argoed High School in North Wales was to sit his GCSE examinations in 1990.
His name was James Bond - his examination paper reference was 007.
 _______________________________________________________________

What Goes Around….
n 1965, at the age of four, Roger Lausier was swimming off a beach in Salem - he got into difficulties and was saved from drowning by a woman called Alice Blaise.
In 1974, on the same beach, Roger was out on a raft when he pulled a drowning man from the water - amazingly, the man he saved was Alice Blaise's husband.
 _______________________________________________________________

Lightning Never Strikes Twice?
British cavalry officer Major Summerford was fighting in the fields of Flanders in the last year of WW1, a flash of lightning knocked him off his horse and paralysed him from his waist down.
He moved to Vancouver, Canada, six years later, whilst out fishing, Major Summerfield was struck by lightning again and the right side of his body became paralysed.
After two years of recovery, it was a summers day and he was out in a local park, a summer storm blew up and Major Summerfield was struck by lightning again - permanently paralysing him.
He died two years after this incident.
However, four years after his death, his stone tomb was destroyed - it was struck by lightning!
 _______________________________________________________________

Practice What You Preach
Businessman Danie de Toit made a speech to an audience in South Africa - the topic of his speech was - watch out because death can strike you down at any time.
At the end of his speech, he put a peppermint in his mouth, and choked to death on it!

Sunday, October 4, 2009

RECOVERED!!

phew!! fianlly!! after almost 12 days im back to normal life i would say. almost fully recovered from da bloody chicken pox!! all "pox" have dried up wit a few scars left and around 3 more spots still to disappear. hoping to get back to skool n e time next week. hopefully tomorrow or day after.


man!!! these 12 days or so at home have been havoc!! ive read 5 books. repeated 2 of them another time. watched so many movies. i think around 15 movies. taken let me guess (8x5x200mg) + (8x3x125mg) + (8x6panadol) or medcine (WOW!!!) and slept almost half da day every day!!

had virtually nothing to untill got hold of a job to design da stuff for chelunkalanjali and then on another site!! man!! it sure is difficult to b jobless and doing nothing wen u have been active b 4!! this time it was worse than the time of staying in bed during dengue. at least had sum ppl to talk to. da nurses, relatives who visited often, and that old lady who was in the neighbouring bed (feel sorry for her man. she died the very next day i left da ICU :( hmmm ). but during CP ppl cant even come near me!! not even my mum!!! it was really bad men!!

now all gone behind!! really surprised dat i recovered so quickly!! got to chk wit ma doc first b 4 getting back to skool!! probably today nyt or tomorrow only!!

so got sum work now!!
so till next time.........

Adios!!